نظرسنجی
کدام درب ها را شما می خواهید برای فروش در سایت گذاشته شود ؟
سری درب های اکو
درب های سری ملامینه
سری برجسته یک طرف یا دو طرف
سری درب های CNC
سری درب های منبت
سری لوکس
فروشگاه اینترنتی گروه صنعتی درب معتقد ، از شما بازدید کننده محترم ، برای خرید آنلاین محصولات این فروشگاه دعوت می نماید .
خریدار محترم اگر شما از نمایندگان درب معتقد هستید با پشتیبانی فروشگاه برای دریافت ایمیل و رمز عبور تماس بگیرید . 4104  - 041 داخلی 444
>>>تمامی درب ها بصورت محدود می باشند <<<
----از خریداران محترم خواهشمند است خرید خود را با هماهنگی پشتیبانی انجام دهند . -----

 

  هزینه حمل و نقل برعهده خریدار می باشد 

سری اکو معتقد

درب ضدسرقت سری فرزخور راست باز شو 826 - 5109 رنگ
قفل کاله با ضمانت 5 ساله (ترک) دستگیره سلطنتی روکش راش کد رنگ 332 قهوه ا یی کوره ایی کف 16 رنگ اسکلت و چهارچوب الکترواستاتیک اندازه 210*105 دارای 3 عدد پین ثابت
درب ضدسرقت سری فرزخور چپ باز شو 826 - 5109 رنگ
قفل کاله با ضمانت 5 ساله (ترک) دستگیره سلطنتی روکش راش کد رنگ 332 قهوه ا یی کوره ایی کف 16 رنگ اسکلت و چهارچوب الکترواستاتیک اندازه 210*105 دارای 3 عدد پین ثابت
درب ضدسرقت راست بازشو  826 - 5109 PVC
قفل کاله با ضمانت 5 ساله (ترک) دستگیره DS12 کد PVC     111   کف 16 رنگ اسکلت و چهارچوب الکترواستاتیک اندازه 210*105 دارای 3 عدد پین ثابت
درب ضد سرقت ملامینه راست باز شو 935 - 7112
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 210*110 کف 16 دستگیره ممتاز DS6 ملامینه
درب ضد سرقت سری ملامینه اکو راست باز شو 935 - 7112
قفل داف اندازه 215*105 دستگیره DS12 کف 16

سری cnc معتقد

درب ضد سرقتCNC راست باز شو 983- 5312
کاله 5 قفل کاله اندازه 216*118 کف 18 دستگیره D05 چرک طلائی روکش خام

سری ملامینه معتقد

درب ضد سرقت یک طرف برجسته راست باز شو 7116
قفل کاله با 5 سال ضمانت رزوت نقره ایی روکش ملامینه اندازه 216*112
درب ضد سرقت یک طرف برجسته چپ باز شو 7116
قفل کاله با 5 سال ضمانت رزوت نقره ایی روکش ملامینه اندازه 216*112
درب ضد سرقت یک طرف برجسته راست باز شو 7117
قفل کاله با 5 سال ضمانت رزوت نقره ایی روکش ملامینه اندازه 216*112
درب ضد سرقت یک طرف برجسته چپ باز شو 7117
قفل کاله با 5 سال ضمانت رزوت نقره ایی روکش ملامینه اندازه 216*112
درب ضد سرقت سری ملامینه چپ باز شو 937 - 7114
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 کف 18 دستگیره ممتاز DS10 ملامینه
درب ضد سرقت سری ملامینه چپ باز شو 936 - 7113
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 کف 18 دستگیره ممتاز DS02 ملامینه
درب ضد سرقت سری ملامینه راست باز شو 915 - 7103
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 رنگ تیره کف 18 دستگیره ممتاز DSS01 ملامینه
درب ضد سرقت سری ملامینه چپ باز شو 915 - 7103
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 رنگ تیره کف 18 دستگیره ممتاز DSS01 ملامینه

سری برجسته معتقد ( یک طرف )

درب ضد سرقت سری یک طرف برجسته چپ باز شو 867 کتیبه دار
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 PVC 301 کف 18 دستگیره ممتاز DS05 ملامینه روکش راش
درب ضد سرقت یک طرف برجسته چپ باز شو 945 رنگ
قفل کاله 5 قفله کاله اندازه 112*216 دستگیره DS 11 گردوئی روشن و پلکسی مشکی
درب ضد سرقت یک طرف برجسته راست باز شو 854 PVC
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 کف 18 pvc 147 دستگیره سلطنتی
درب ضد سرقت یک طرف برجسته راست باز شو 855 PVC
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 112*216 کف 18 دستگیره سلطنتی
درب ضد سرقت یک طرف برجسته راست باز شو 938 رنگ
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*118 کف 18 PVC 147 چرک طلائی دستگیره DS 05 روکش خام

سری برجسته معتقد(دو طرف)

درب ضد سرقت دو طرف برجسته راست باز شو 855 PVC
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 112*216 کف 18 دستگیره سلطنتی
درب ضد سرقت دو طرف برجسته چپ باز شو 855
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 112*216 کف 18 دستگیره سلطنتی
درب ضد سرقت سری دوطرف برجسته چپ باز شو 851- 4135
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 215*105 کف 18 PVC 147 ملامینه دستگیره DS 05
درب ضد سرقت سری دوطرف برجسته راست باز شو 867
قفل کاله 5 سال ضمانت  اندازه 216*112 PVC 301 کف 18 دستگیره ممتاز DS05 ملامینه

سری لوکس وارداتی

درب ضدسرقت سری لوکس چپ باز شو DL002
پک کامل وارداتی ضدسرقت
درب ضدسرقت سری لوکس چپ باز شو DL003
پک کامل وارداتی ضدسرقت
درب ضدسرقت سری لوکس راست باز شو DL004
پک کامل وارداتی ضدسرقت
درب ضدسرقت سری لوکس چپ باز شو DL004
پک کامل وارداتی ضدسرقت
درب ضدسرقت سری لوکس چپ باز شو DL006
پک کامل وارداتی ضدسرقت