روش های ارسال

 

تحویل دربهای خریداری شده از فروشگاه اینترنتی ،از انبار کارخانه شرکت درب معتقد  به آدرس :

تبریز - جاده تبریزصوفیان - مایان - بعداز باسکول- کوی سهند - انبار بارگیری معتقد

انجام خواهد گرفت .